Skip to content

ZF htaccess a virtual serwer

25 stycznia 2013

Co zrobić żeby .htaccess w /projectZend/public/.htaccess był wykonywany zamiast ustawień apache-a?

Należy w ustawieniach apache-a zmienić w miejscu

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
</Directory>
zmienną
AllowOverride None

na

AllowOverride All

Dodatkowo sprawdź czy twój lokalny htaccess nie zawiera błędów i ma nazwę .htaccess z kropką w przedrostku.

Mój .htaccess zawiera

RewriteEngine On

SetEnv APPLICATION_ENV "development"

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]

Dodatkowo jeśli chcemy korzystać z serwera wirtualnego to trzeba zapoznać się z wcześniejszym wpisem na blogu Tworzymy serwer wirtualny.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter