Skip to content

Jak utworzyć nową bazę danych ze strukturą i danymi w MySQL z wiersza poleceń

26 stycznia 2013

W celu utworzenia nowej bazy danych oraz jej tabel i danych należy wykonać następujące polecenie.

Tworzymy plik o nazwie np. plik_sql_tworzacy_baze_i_strukture_i_dane.sql i umieszczamy w nim skrypt sql robiący wszystko, czyli tworzenie bazy danych, tworzenie tabel oraz wstawianie danych do bazy

Przykładowa zawartość takiego pliku to:

-- usuwamy bazę danych o podanej nazwie jeśli taka istnieje
DROP DATABASE IF EXISTS testdbname;

-- tworzymy baze danych
CREATE DATABASE testdbname;

-- wybieramy baze danych (łączymy się z nią)
USE testdbname;

-- tworzymy tabelę
CREATE TABLE album (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
artist varchar(100) NOT NULL,
title varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);

-- dodajemy dane do utworzonej tabeli
INSERT INTO album (artist, title) VALUES ("The Military Wives", "In My Dreams");
INSERT INTO album (artist, title) VALUES ("Adele", "21");
INSERT INTO album (artist, title) VALUES ("Bruce Springsteen", "Wrecking Ball (Deluxe)"
);

W konsoli linux wpisujemy:

# mysql -u luks -phaselko plik_sql_tworzacy_baze_i_strukture_i_dane.sql
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter

Kategoria → Linux serwer