Skip to content
Tagi

Array i grupowanie wartości

03 grudnia 2012

Jak w prosty sposób pogrupować element array-a o ustaloną wartość?

// generuję 507 elementów tablicy o wartościach od 1 do 507
for ($i = 1; $i <= 507; $i++) {
  $elements[$i] = $i;
}

// Tu można sobie podglądnąć tą wygenerowaną wyżej tablicę
//echo '<pre>';
//print_r($elements);
//echo '</pre>';

$idxGroup = 1; // tworzę indeks grupy (GROUP) i ustawiam mu wartość początkową 1
$iterationElement = 0; // tworzę indeks użytkownika (USER) i ustawiam mu wartość początkową na 0

foreach ($elements as $element) { // Przelatuję ;) całą tablicę od góry do dołu
  // Sprawdzam przy każdej iteracji czy indeks użytkownika jest >= 20
  // jeśli tak to:
  if ($iterationElement >= 20) {
    $iterationElement = 0; // zeruje indeks użytkownika
    $idxGroup++; // i zwiększam indeks grupy o jeden
  }

  // Przypisuję do GROUP$ kolejno poszczególnych USERÓW
  $groups['GROUP ' . $idxGroup][] = 'USER ' . $element;

  $iterationElement++; // Zwiększam indeks użytkownika o jeden
}

// Podglądam tablicę z pogrupowanymi użytkownikami;
echo '<pre>';
print_r($groups);
echo '</pre>';
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter

Kategoria → WEB programing